Infos 2023

op de NTN-Huuspäädsch

 

 

 

Op düsse Siet gifft dat de Theater-Zedels, den Seminarklenner ün anner Informationen to lesen. Well will, de kann sik de Dokumenten ok op sien egen Computer rünnerladen. Mit den Theater-Zedel fangt wi in'n Januar an un denn gifft dat jeden Maand een neen. Aver bloots denn, wenn de nbb ok een rutgifft.

 

Huuspäädsch

 

Theater-Zedel

 

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

 


Juli


August


September


Oktober


November


Dezember

     

 

Anner Infos

 

 

   

Semiarklenner 2023
 

Veranstaltungen im Vereenshuus Neuenburg

 Veranstaltungen in Zetel / Neuenburg

 
           
     

Spielplan De Spieker